Turistický trasa Hanušovice - Nový hrad - Lužná - Pod Smrkem - Kopřivná - Hanušovice

Šumpersko

Název trasy: Hanušovice-Nový hrad-Lužná-Pod Smrkem-Kopřivná-Hanušovice 

Typ: pěší 
Náročnost: nenáročná bezproblémová trasa, stoupání na Nový hrad a z Lužné
Čas.náročnost: polodenní 
Restaurace: Hanušovice, Kopřivná
Převýšení +371 m 
Snížení -248 m 
Nejnižší bod 380 m 
Nejvyšší bod 685 m Pod Smrkem

Příjezdové místo: Hanušovice - vlak, tratě č. 024, 290, autobusy Šumperk - Hanušovice, Brno - Jeseník, Praha - Jeseník. Parkoviště u železniční stanice. 
Výchozí místo: železniční stanice Hanušovice. 
Časový rozvrh: Hanušovice, žel. stanice - Nový hrad 4,5 km (1 a 1/2 hod.) - Lužná 1,5 km (1/2 hod.) - Pod Smrkem 1,5 km (1/2 hod.) - Kopřivná, kostel 1,5 km (1/2 hod.) - Hanušovice 3,5 km (1 hod.). 
Celkem 12,5 km, 4 hod. 


Pozoruhodnosti: Hanušovice - soutok řek Moravy, Krupé a Branné, pivovar (známá piva Šerák a Holba); Nový hrad - zřícenina hradu; Kopřivná - kostel z r. 1753. 

Popis trasy: 
Od železniční stanice se dáme vpravo po modře značené cestě, která vede pod náspem železniční tratě až k mostu přes řeku Moravu. Za mostem dojdeme k informačnímu místu Hanušovice, kolonie. Zde odbočíme vpravo, projdeme zástavbou a stezka nás dovede k železniční trati, kterou sledujeme asi 3 km po okraji lesa. Za tratí teče řeka Morava. Později odbočíme vlevo do lesa a stoupáním se dostaneme na rozcestí Nový hrad. Odtud vystoupáme po významové značce k vlastní zřícenině Nového hradu. Hrad je situován na ostrohu vybíhajícím do údolí řeky Moravy. Byl založen počátkem 14. století. První zmínka o hradu pochází z r. 1417. Zničen byl za českouherských válek v r. 1469. Zachovaly se zbytky válcové věže, pozůstatky několika hradních bran, věží, opevnění i hradního paláce. Po prohlídce sestoupíme na rozcestí a pokračujeme vpravo lesní cestou na křižovatku cest, kde se dáme vlevo a proti toku potoka dojdeme do osady Lužná. Osadou stoupáme až na náhorní plošinu, kde odbočíme vlevo a dojdeme k lípě u hlavní silnice Šumperk - Hanušovice. Přejdeme silnici a stálým stoupáním dojdeme k informačnímu místu Pod Smrkem (630 m). Zde odbočíme vlevo a pokračujeme po zeleně značené polní cestě svahem na silnici, po které dojdeme do obce Kopřivná. Obec je připomínána již r. 1414. V obci je kostel z r. 1753, který má na klenbách fresky malíře Ignáce Oderlitzkého, u hlavního oltáře je polychromovaná barokní socha P. Marie, dílo proslulého barokního mistra Ignáce Günthera. Z Kopřivné klesáme nejprve po silnici, poté cestou a opět po silnici až k orientačnímu místu Hanušovice, kolonie. Odtud po mostě přes řeku Moravu a podél náspu železniční tratě k výchozímu bodu.

Ostatní články v kategorii Tipy pro volný čas
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586