Turistická trasa Štíty - rybník Sychrov - Horní Studénky - Štíty

Šumpersko

Název trasy : Štíty-rybník Sychrov-Horní Studénky-Štíty 


Typ : pěší 
Náročnost : nenáročná, lehká bezproblémová trasa, mírné stoupání k rybníku Sychrov.
Čas.náročnost : polodenní 
Restaurace : Štíty-hotel U školy, restaurace na náměstí, Horní Studénky-hostinec, Štíty autokempink 
Info o trase : délka - 8,5 km, čas - 2,5 hod. 
Převýšení: 113 m, snížení: 103 m 
Nejvyšší bod: 450 m rybník Sychrov


Příjezdové místo: Štíty - parkoviště na náměstí, vlak, trať č. 025, autobusy ze Šumperka, Zábřehu a Červené Vody, zastávka na náměstí. 
Výchozí místo: náměstí ve Štítech, parkoviště na náměstí u radnice. 
Časový rozvrh: Štíty, náměstí - rybník Sychrov 3,5 km (1 hod.) - Horní Studénky 1,5 km (1/2 hod.) - Štíty, náměstí 3,5 km (1 hod.). 


Pozoruhodnosti: Štíty - kostel z r. 1755, dům čp. 38 s renesančním průčelím; Horní Studénky - lidové stavby, kostel ze 17. Století, údolí říčky Březné - výskyt bledule jarní a vachty trojlisté. 

Popis trasy: 
Z náměstí ve Štítech vyjdeme po červeně značené cestě. Sejdeme ke škole, kde scházíme vlevo dolů ve směru na obec Březná. Vyjdeme z městečka a za benzínovou stanicí pokračujeme až do místa, kde červená značka odbočuje vpravo. Překročíme říčku Březnou a začneme stoupat, nejprve v otevřeném terénu, později lesem, k rybníku Sychrov. Po příchodu k rybníku si povšimneme množství vodní fauny. U rybníka Sychrov opustíme červeně značenou cestu a vpravo jižním směrem kolem rybníka pokračujeme po žlutě značené cestě do obce Horní Studénky ke kostelu. Obec je poprvé připomínána již v r. 1351. Kostel sv. Linharta z r. 1672 má pozoruhodné ambity kolem hřbitova. Před kostelem jsou staré lípy a kříž z r. 1814, jehož název vyjadřuje díkůvzdání za ukončení napoleonských válek. Od kostela jsou výhledy k masívu Jeřábu, na Orlické hory a do údolí horního toku řeky Moravy. V obci jsou rovněž lidové stavby hospodářských budov s arkádami otevřenými do nádvoří z poloviny 19. století. Po prohlídce kostela pokračujeme v cestě po modře značené cestě silničkou mezi domy. U kříže odbočíme vlevo. Sejdeme ze silnice, která vede Javorovou alejí do Štítů, překročíme říčku Březnou, projdeme kolem hotelu ve spodní části Štítů a vystoupáme na náměstí ve Štítech, kde naše cesta končí.

Ostatní články v kategorii Tipy pro volný čas
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586