Turistická trasa Branná - Pasák - Přední Alojzov - Alojzovské louky - Starý mlýn - Branná

Šumpersko

Název trasy: Branná - Pasák - Přední Alojzov - Alojzovské louky - Starý mlýn - Branná 
Typ: pěší 
Náročnost: nenáročná 
Čas.náročnost: polodenní 
Restaurace : Branná-restaurace, 
Délka 9,5 km 
Převýšení +281 m 
Snížení -405 m 
Nejnižší bod 300 m 
Nejvyšší bod 825 m Přední Alojzov, vyhlídka 

Výchozí místo: Branná - most pod železniční stanicí, parkoviště 100 m níže vpravo u silnice. 
Časový rozvrh: Branná, most - Pasák 2,5 km (1 hod.) - Přední Alojzov 1 km (1/2 hod.) - Alojzovské louky 1,5 km (1/4 hod.) - Starý Mlýn 2 km (3/4 hod.) - Branná, most 2,5 km (1 hod.). Celkem 9,5 km, 3 1/2 hodiny. 

Náročnost: vcelku nenáročná trasa, náročnější stoupání od parkoviště na Pasák a v závěru z údolí říčky Branná do obce Branná. 
Pozoruhodnosti: Pasák - bizarní skaliska, rozhledové místo; květena na Alojzovských loukách; Branná - zámek, kostel. 

Popis trasy:
 Od mostu pod železniční stanicí Branná se dáme po silnici jihovýchodním směrem na Jindřichov po značce naučné stezky (bílý čtverec se zeleným úhlopříčným pruhem) v počátku v souběhu s modrou značkou. U parkoviště odbočíme ze silnice vlevo a stoupáme lesní cestou na Pasák. Jedná se o řadu skalních srubů a izolovaných skal nad údolím Polomského potoka, pozůstatek mrazového zvětrávání. Nejzajímavější je vlastní Pasák, izolovaná skála připomínající lidskou postavu, ke které se váže několik pověstí, dále Kovadlina a plotna s převisem. Jde o chráněný přírodní výtvor, nachází se zde hnízdiště chráněného krkavce velkého. Ze skalisek je výhled do údolí Polomského potoka na Vozku a Keprník. Po vyhlídce pokračujeme v cestě po naučné stezce. Od Pasáku pokračujeme po okraji lesa, částečně i lesem. Projdeme kolem božích muk (kříž) bývalou obcí Přední Alojzov - výhled na masív Králického Sněžníku a Brannou. Zde pokračujeme souběhem se zelenou značkou přes Alojzovské louky. Sejdeme po NS k hájence Banjaluka. Od hájenky pokračujeme proti toku říčky Branné a podél železniční tratě až k informačnímu místu Starý mlýn. Zde překročíme říčku Brannou po můstku a přejdeme přes trať. Cesta začíná prudce stoupat až k silnici vedoucí z Branné na Ostružnou. Zde odbočíme vlevo a kolem hřbitova dojdeme do městečka Branná. Na skalním ostrohu nad údolím říčky Branné je zámek, jedna z nejrozsáhlejších renesančních architektur u nás. Zámek není veřejnosti přístupný. Z náměstí sestoupíme po schodech k informačnímu místu Branná, kde odbočíme vlevo, a po silnici dojdeme zpět k železniční stanici.

Ostatní články v kategorii Tipy pro volný čas
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586