Stezka pod Ptačí planinou

K vyznačení nového okruhu došlo k využití stávající zelené značené cesty od mostu pod nádražím v Branné, která vede nově okolo Mariánského pramene na náměstí a poté opět sestupuje do údolí k hájence Banjaluka. Návrat je možný po stávající žluté značce kolem železniční trati.

Na trasu se turisté mohou dostat ze tří stran. Prvním nástupním místem je náměstí v Branné a před hřbitovem pokračovatkolem garáží do lesa. Další místo se nachází směrem u hájovny Banjaluka pod železničním viaduktem u dřevěné lávky nad říčkou Branná. Návštěvníci, kteří přijedou vlakem, uvítají třetí možný směr, a to od nádraží, odkud se mohou vydat k Mariánskému prameni, na náměstíčko Branná, kolem hřbitova k lesu a pod skalními útvary sestoupit k viaduktu, případně opačným směrem po silničce směrem na Banjaluka a před viaduktem odbočit vlevo přes les k náměstí.

Web: http://www.relaxkolstejn.cz/stezka_pod_ptaci_planinou.htm

Ostatní články v kategorii Přírodní aktivity

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586