Rájec

Obec je spojena poměrně důležitou silnicí směřující na sever k Zábřehu a na jih přes Zvoli k Mohelnici. Tato cesta prochází vlastně jen bývalou osadou Teodorov, neboť původní ves Rájec je od ní umístěna podél potoka směrem k západu. Katastrem prochází také železniční trať Olomouc - Zábřeh, ale zastávka zde nikdy nebyla. 

Chráněnou památkou je zde smírčí kříž, který stál původně na místě bitvy z roku 1468 a k silnici do Ráječku byl převezen až při stavbě železniční trati. Obě bývalé části obce mají svoji kapli. Dokladem lidového stavitelství jsou hospodářská usedlost čp. 1 a zděná zvonice na návsi z 19. století.

rajec.zabrezsko.cz

Ostatní články v kategorii Města a obce regionu

Fotogalerie

Kříž ve středu obce
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586