Přírodní rezervace pod Slunečnou strání

Přírodní rezervace Pod Slunečnou strání o rozloze 15 ha se nachází na východ od obce Františkov, zhruba na třetině cesty mezi městy Hanušovice a Jeseník a je součástí CHKO Jeseníky. K prvnímu vyhlášení chráněného území došlo 17.3.1981 (vyhláška, Severomoravský krajský národní výbor Ostrava). Poté se přehlašovalo: 8.11.1990 a platností od téhož dne (vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk) a 11.6.1992 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR) s platností od 13.8.1992. Předmětem ochrany je: "Přirozená bučina, hnízdiště holuba doupňáka a čápa černého". Udávaná nadmořská výška je od 580, do 820 m n.m. Bioregion: Jesenický, fytogeografické členění: Hanušovická vrchovina, geomorfologická jednotka: Hrubý Jeseník, kategorie podle IUCN: řízená rezervace.

Horské lesní území, těžko přístupné, s levostranným přítokem říčky Hučava. Samotný potůček stojí za spatření, dýchá z něj přirozená krása bystřiny s několika zajímavými místy. Ze stromů tu najdeme především buky a u vody je dost olší. Petrův mostek v horní částí území je možné považovat za hranici chráněného území. Pro odvážné povahy je to místo jistě příhodné k návštěvě.

Ostatní články v kategorii Přírodní aktivity

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586