Přírodní rezervace Na Hadci

Přírodní rezervace Na hadci o rozloze 56,23 ha se nachází severozápadně od obce Raškov, jižně od města Hanušovice v okrese Šumperk. Předmět ochrany: Hadcové území s reliktním borem a typickými společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 410 do 590 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1990 s platností od 8.11. 1990 (vyhláška, Okresní národní výbor Šumperk). Poté došlo ještě k přehlášení, 11.6. 1992 s platností od 13.8. 1992 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Šumperský, fytogeografické členění: Kladská hornatina, geomorfologická jednotka: Hanušovická vrchovina.

Nádherné území pod vrcholem Modřínového vrchu je poměrně dobře přístupné a pro milovníky svěžího povětří a lesního klidu je to učiněný ráj. Prudké srázy jsou na suchého povrchu zdolatelné a všude vůkol na nás dýchá úžasný mír při kterém ani není třeba vnímat hadcové podloží.

Ostatní články v kategorii Přírodní aktivity

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586