Přírodní aktivity

Bradlo Libina - Šumperko

bradlo LibinaBradlo Libina
Bradlo (600 m n. m.) je nejvyšší horou Úsovské vrchoviny.

Františkov - Šumpersko - Jindřichov

Františkov - Šumpersko - Jindřichov
Rezervace se rozkládá nedaleko Branné na úbočí Štolného hřbetu nad údolím Hučavy.

Výměra rezervace je 13 ha. Vyhlášena byla roku 1954. Chráněné jsou přirozené lesní porosty v jedlobukovém vegetačním stupni. Velká část porostů byla zničena v roce 1980 při větrné kalamitě.

Bučina pod Františkovou myslivnou - Šumpersko - Loučná nad Desnou

Bučina pod Františkovou myslivnouBučina pod Františkovou myslivnou - Šumpersko - Loučná nad Desnou

 

Naučná stezka Branná - Pasák

stezka PasákNaučná stezka začíná v Branné pod železniční stanicí (BUS a VLAK) a tvoří okruh. Je určená pouze pro pěší. Není vhodná pro cyklistiku, na některých úsecích trasa vede přes skalní výchozy. Trasa je značena značkami naučné stezky a vede částečně po zeleně a žlutě značených turistických trasách.

Naučná stezka Kralický Sněžník

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Leží v centrální a vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1424 m. Znakem naučné stezky je silueta slůněte, která je neoficiálním symbolem Králického Sněžníku.

 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586