Partnerská města

Znak Bad Hesfeld

Bad Hersfeld (od roku 1994)

 Hesenské lázeňské město Bad Hersfeld ve Spolkové repub­lice Německo zvlášť upozorňuje na ojedinělý památkový sou­bor gotických řemeslnických domů nebo zříceninu román­ského kláštera, která je každé léto dějištěm hudebního a divadelního festivalu „Bad-hersfeldské slavnosti“. Pojítkem Bad Hersfeldu se Šumperkem je Evropský dům setkávání, kulturní centrum německých obyvatel, pocházejících původně ze Šumperska. 

Znak NysaNysa (od roku 1996)

Slezská Nysa na jihu Polska leží v blízkosti Jeseníků a Rychleb­ských hor. Město s barvitou historií vedlejšího sídla vratislavských biskupů oplývá bohatstvím památek a jeho jedinečnou atmosféru dotváří rozlehlá vodní nádrž o ploše 22 km2, nazý­vaná Nysská riviéra. Město Nysa je centrem euroregionu „Neis­se - Nisa - Nysa“, historicky první oficiálně stvrze­né oblasti přes­hraniční spolupráce ve střední a východní ­Evropě.

Znak PrievidzaPrievidza (od roku 2001)

Padesátitisícová metropole slovenské Horní Nitry je součástí Trenčínského kraje. Podobně jako v Šumperku je i v Prievidzi historicky doložen statut města jako královského majetku a zároveň silná tradice textilních a oděvních řemesel, jak dokazuje privilegium krejčovského cechu z roku 1545. K městu dnes rovněž patří množství ploch zeleně, ale i silný průmysl a tradičně bohatá a rozvětvená obchodní síť.

Znak MikulovMikulov (od roku 1998)

Jihomoravský Mikulov s panoramatem dietrichštejnského zámku a Svatého Kopečka je městskou památkovou rezervací, známou i díky historii tamější židovské komunity, kterou připomíná malebný hřbitov a řada domů židovské městské čtvrti se synagogou. Se Šumperkem sdílí Mikulov kus poválečné historie, kdy byla obě města po nuceném odchodu části obyvatel během krátké doby početně dosídlena z vnitrozemí.


Znak EbreichsdorfEbreichsdorf (od roku 2002)

Dolnorakouské město Ebreichsdorf leží na jih od Vídně na toku Piestingu. Vzniklo spojením čtyř trhových obcí, městský statut získalo ale docela nedávno až roku 2001. V minulosti Ebreichsdorf proslul jako sídlo továrny na výrobu plstěných klobouků, dnes je ovšem ponejvíce znám jako centrum rekrea­ce a sportu, a to především díky jezdeckému a golfovému areá­lu v blízkosti zdejšího zámku.

 

Znak MaarssenMaarssen (od roku 1994)

Nizozemské městečko Maarssen leží severně od Utrechtu na březích kanálu spojujícího Amsterdam s řekou Rýn. Je tradičním domovem obchodníků a lodníků, ale jeho současný hospodářský význam podtrhuje skutečnost, že v něm sídlí evropské středisko zákaznických služeb japonského elektronického koncernu Fujitsu. K turistickým pamětihodnostem města patří zámeček Goudestein, sídlo vlastivědného muzea.

Znak PolockPolotsk (od roku 2000)

Polotsk ležící na řece Západní Dvině je jedním z nejstarobylejších měst severu Běloruska. Ve středověku se podobně jako Šumperk řídil městským právem magdeburského typu. Z města pocházel nejslavnější Bělorus Francisko Skaryna, všestranný renesanční učenec a kromě jiného i zakladatel královské zahrady Pražského hradu v letech 1535 - 1539.


500px Vaasa vaakuna svgVaasa (od roku 1984)

Finské přístavní město Vaasa leží asi 400 km severozápadně od Helsinek. Město bylo založeno v r. 1606 švédským králem Karlem IX. Je nejbližším námořním spojením se Švédskem a přibližně čtvrtina z jeho necelých 60 tisíc obyvatel mluví švédsky. Partnerská smlouva byla v Šumperku podepsána 12. května 1984 jako již devátá v rámci spolupráce Československé společnosti pro mezinárodní styky se Svazem finských měst.

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586