Naučná stezka Sobotín - Maršíkov

Začátek: nádraží v Sobotíně 
Konec: Maršíkov obchod 
Délka: 12 km 
Počet zastávek: 6 
Zaměření: významné mineralogické lokality 
Typ stezky: pro pěší 
Náročnost: lehký terén 
Čas pro prohlídku: 3 - 4 hodiny 
Značení: mapy na nástupních místech, informační tabule 
Průvodce: možnost zakoupení na TS 
Doba návštěvy: omezená pouze zimním obdobím 
Mapa: Jeseníky - Hrubý Jeseník 
Správce stezky: Správa CHKO Jeseníky 
CHKO - NPP: CHKO Jeseníky 

Dostupnost: 

Sobotín (BUS a VLAK) a Maršíkov (BUS), lehký terén se středním převýšením, pohyb převážně po lesních cestách. Trasa není v terénu značena turistickými ani jinými značkami. 
Stezka je první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách. Na přilehlých kopcích jsou místa výskytu zajímavých minerálů, které lze při troše štěstí najít. Jsou zde porůznu v lese vytěžené hromady horniny, na nichž lze najít zbytky nevytěžených nerostů. 
Místa nejsou propojena značením. Na nástupních místech v Sobotíně (nádraží) a Maršíkově (obchod) jsou instalovány mapy se zákresem jednotlivých zastávek. 

Zastavení - název zastavení 

Zastavení 1 Pfarrerb 
Zastavení 2 Smrčina 
Zastavení 3 Steinhübl 
Zastavení 4 Rasovna 
Zastavení 5 Kožušná 
Zastavení 6 Granátova skála 


Další informace: 

Správa CHKO Jeseníky 
Šumperská 93 
790 01 Jeseník 
tel.: 584 402 228 
e-mail: jeseniky@schkocr.cz 
www.jeseniky.ochranaprirody.cz 

Turistická mapa č. 55, Hrubý Jeseník, 1:50 000

Ostatní články v kategorii Přírodní aktivity

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586