Muzeum v Zábřehu

Muzejní spolek obnovil svou činnost v roce 1946 a Městský národní výbor převzal muzeum do své správy počátkem padesátých let. Muzeu byl přidělen významný památkový objekt Pod podloubím. Expozice s muzejními sbírkami byla otevřena 1.března 1953. Následujícího roku přešlo muzeum pod správu ONV a začala se rozvíjet práce ve všech sférách muzejní činnosti. V roce 1963 došlo k zapojení zábřežského muzea do organizační struktury Vlastivědného ústavu v Šumperku. V roce 1964 probíhaly úpravy objektu pro potřeby muzea a současně se objevil problém statiky domu.
V dalších desetiletích se stavebně statický stav zhoršoval a v roce 1981 musela být budova pro veřejnost uzavřena. V roce 1991 byl objekt vrácen městu Zábřeh. 
Snaha o navrácení muzea městu vyvolala aktivitu, která vyústila v zahájení rozsáhlé stavební rekonstrukce budovy. Rekonstrukce vlastního objektu byla ukončena 30. září 1998 a muzeum bylo slavnostně znovuotevřeno 24.10.1998.

Stálá expozice představuje zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích. Mezi umělecké skvosty lze řadit především obrazy - díla italské a španělské provenience 17. a 18. století a také díla českých malířů poč. 20 století (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špillar). Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě. Poměrně bohatě jsou ve sbírkách zábřežského muzea zastoupeny i užitkové předměty, ukázky chladných a palných zbraní 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početná je kolekce lidových obrázků na skle, betlémů a dřevěných plastik. 

Impozantní sbírka z díla Václava Hollara (1607 - 1677) je svým počtem (téměř 750 grafických listů) druhým nejrozsáhlejším souborem tohoto autora v České republice. Kolekce obsahuje řadu vzácných listů i tisky považované v Hollarově tvorbě a uměleckém vývoji za nejcennější. V. Hollar náleží nesporně mezi čelné představitele grafického umění 17. století, neboť svým dílem zcela osobitě přispěl k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi a svými vynikajícími kreslířskými výkony hluboce zaujal a ovlivnil i tak velkou uměleckou osobnost, jako byl jeho generační vrstevník Rembrandt H. van Rijn. 

Českému cestovateli Janu Welzlovi (1868 - 1948), známému pod pseudonymem Eskymo Welzl je věnována expozice - část interiéru srubu instalovaná ve "věži" domu Pod podloubím. Řada fotografií, ukázky Welzlovy korespondence se zábřežskými přáteli a mapa zachycující a dokumentující jeho toulky světem.


VSTUPNÉ: 
Výstavy:

dospělí – 20 Kč 

Slevy: 
min. 50% - 
žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu 


Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy - zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru - školky, tábory, atd.) 10,- Kč (ve všech případech )


Expozice:

dospělí – 20 Kč 

Slevy: 

min. 50% - 
žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu 


Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy - zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru - školky, tábory, atd.) 10,- Kč (ve všech případech )

Vstupné na přednášky - jednotné vstupné - 20 Kč
Vstupné na výstavy s dílnami - jednotné vstupné - 30Kč


Fotografování a natáčení v objektech je ZAKÁZÁNO.

Bezplatné vstupy:

 18. 04. (Mezinárodní den památek) 
 08. 05., 18. 05. (Mezinárodní den muzeí) 
 05. 07., 06. 07., 28. 09., 28. 10., 17.11. a nejméně jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví.

PROVOZNÍ DOBA:

Úterý - Neděle: 9.00-12.00, 12.30 – 17.00

 

Žižkova 12 / 1
Zábřeh, 789 01
GPS: 49°52'59.768''N, 16°52'20.345''E Mapa

Telefon: +420 583 413 646
E-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz
Web: www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/muzeum-zabreh/

Ostatní články v kategorii Kam za kulturou

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586