Muzeum Mohelnice

Muzeum bylo v Mohelnici slavnostně otevřeno 17. června 1923 v prostorách staré radnice. Do stávající budovy však bylo přemístěno až v roce 1957. 

Dne 30. listopadu 2005 byla otevřena expozice Z dějin Mohelnicka, která svými historickými předměty, pregnantními texty a nápaditým uměleckým ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši předkové. Keramické nádoby a železné předměty připomínají osídlení na Mohelnicku od 11. do 15. století. Kopie listin, archeologické nálezy a fotografie objektů dokumentují stavební a hospodářský rozvoj města Mohelnice ve 13. až 16.století, včetně mohelnického hradu, farního kostela a tzv. biskupského domu. V první místnosti zaujme kolekce loštické keramiky s proslulými loštickými poháry, mohelnický poklad pražských grošů, gotická socha Krista Vítězného a meč, kterým pravděpodobně bojoval jeden z účastníků bitvy u Zvole. Cechovní postavníky jsou ozdobou druhé místnosti, v níž jsou vzpomenuta mohelnická řemesla, obchod a správa města. Prostoru vévodí hodinový stroj z kostelní věže, můžeme zde vidět autentické předměty obecního sluhy, ponocného, ale i klobouk primátora města. Kabát postiliona připomíná poštovní stanici v Mohelnici na trase z Olomouce do Prahy.

Nahlédnout do života měšťanů 19. století nám dává bohatý soubor textilií a oděvů ve třetí místnosti, která je zařízena jako měšťanský pokoj v 19. století. V další místnosti se návštěvník seznámí mezi jiným i s menšími průmyslovými podniky v Mohelnici, povětšinou již zaniklými, ale také s někdejším dolováním tuhy u Svinova a železné rudy u Květína. Nápaditě jsou instalovány aranžovány scény - interiéry školního kabinetu, krejčovské dílny a holírny, které navozují atmosféru první poloviny 20. století. Z let poválečných neujdou pozornosti šachové figurky z chlebového těsta, které byly vytvořeny v letech 1953 až 1954 ve věznici na Mírově jedním z vězňů odsouzených v politických procesech v padesátých letech 20. století, nebo autentické fotografie lékařů vězněných na Mírově, pořízené pomocí čoček z brýlí.

V malé galerii výtvarného umění nechybějí jména jako F. J. Schimek, W. Sekanina, F. Hoplíček, J. Přílezský, H. Šilberský, J. Štipl, J. Podolský, E. Jeřábková-Štiplová, V. Urbánková a V. Opravil.

Závěr expozice patří historii i současnosti elektrotechnické výroby, prezentované dnes mohelnickou firmou Siemens, ale také výrobci světlometů a dalšího příslušenství automobilů, firmě HELLA AUTOTECHNIK a štěrkovně a pískovně Kámen Zbraslav v Mohelnici.

 

 

VSTUPNÉ:

Výstavy:


 dospělí – 20 Kč 

Slevy: 
min. 50% - 
žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu 


Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy - zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru - školky, tábory, atd.)  10,- Kč (ve všech případech )


Expozice:

 dospělí – 20 Kč

Slevy: 
min. 50% - 
žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu 


Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy - zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru - školky, tábory, atd.) 10,- Kč (ve všech případech )

  
Vstupné na přednášky - jednotné vstupné - 20 Kč
Vstupné na výstavy s dílnami - jednotné vstupné - 30Kč

Fotografování a natáčení v objektech je ZAKÁZÁNO.

Bezplatné vstupy:
 18. 04. (Mezinárodní den památek) 
 08. 05., 18. 05. (Mezinárodní den muzeí) 
 05. 07., 06. 07., 28. 09., 28. 10., 17.11. a nejméně jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví

 

Vstupné na mimořádné akce (Dětský den, Muzejní noc, atd.), popř. na speciální výstavy, bude stanoveno ředitelkou muzea a bude avizováno na plakátech a propagačních materiálech.

Fotografování pro soukromé účely je ve všech objektech povoleno bezplatně, natáčení v objektech je možné pouze se svolením vedení VM Šumperk.

PROVOZNÍ DOBA: 
Celoročně
Úterý - Neděle: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Kostelní náměstí 3
Mohelnice, 789 85

Telefon: +420 583 430 693
E-mail: muzeum.mohelnice@seznam.cz
Web: www.muzeum-sumperk.cz

Ostatní články v kategorii Kam za kulturou

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586