Města a obce regionu

Dolní Studénky

Vesnice má střední nadm. výšku 300 m a táhne se podél silnice z Postřelmova a Sudkova, jež se na severním konci Dolních Studének rozděluje jednak do Šumperka, jednak přes osadu Králec a kolem zámku Třemešek do Nového Malína.

Horní Studénky

Tato typická vesnice kopcovitého Štítecka odvozuje své jméno od studní, možná i studánky. Označení Horní ji spíše úředně odlišuje od níže položených Dolních Studének u Šumperka; dříve bylo používáno také označení Studenky, Studynky i Studinky.

Hraběšice

Obec má střední nadm. výšku 530 m a je rozložena na horním toku Hraběšického potoka a podél silnice ze Šumperka a Nového Malína do Rudoltic.

Hrabišín

Vesnice má střední nadm. výšku 352 m a leží na křižovatce silnic ze Šumperka a Nového Malína na jihovýchod do Libiny a Uničova a na jihozápad do Dlouhomilova a Zábřeha. 

Hrabová

Původní jádro Hrabové leží u silnice z Úsova přes Dubicko do Zábřeha. Vitošov leží o dva kilometry severněji. Nad ním se zvedá vysoká a již z dálky viditelná stěna vápencového lomu, která se stále více zakousává do kopce pod Bílým kamenem (588 m).

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586