Města a obce regionu

Zábřeh

Zábřeh leží ve střední nadmořské výšce 285 m. Jádro města se rozprostírá na návrší, které vybíhá jako jeden z posledních výběžků Zábřežské vrchoviny do nivy řeky Moravy a k nedalekému soutoku této řeky s Moravskou Sázavou. Město i většina připojených obcí se rozprostírá v kopcích té části Zábřežské vrchoviny, která je označována jako Drozdovská vrchovina. 

Sudkov

Ves leží ve střední nadmořské výšce 290 m. Byla založena v rovině severovýchodně od Zábřeha, u řeky Desné, která se za obcí vlévá do Moravy. Sudkovem prochází silnice od Lesnice do Dolních Studének a do Šumperka, ale vedle toho má tato obec spojení s bezprostředně sousedícím Postřelmovem a přes něj i se Zábřehem, dále pak s Bludovem a Kolšovem. 

Úsov

Historie Úsova je spojena s hradem a první věrohodná zpráva o něm se vztahuje k roku 1260.

Velké Losiny

Velké Losiny patří k nejstarším obcím šumperského okresu, neboť již r. 1351 měly kostel a faru.

Vikýřovice

První zmínka o vsi je v pramenech k roku 1391. 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586