Města a obce regionu

Nový Malín

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Po roce 1945 došlo k vysídlení místního německého obyvatelstva a jejich místo zaujalo české obyvatelstvo. 

Nemile

Nemile leží západně od Zábřeha, na svahu (střední nadmořská výška 345 m) při levém okraji údolí Moravské Sázavy a při silnici ze Zábřeha do Hněvkova.

Palonín

Obec Palonín se rozkládá na 537 hektarech poměrně úrodné půdy na jižním cípu takzvané Mohelnické brázdy v okrese Šumperk v nadmořské výšce 272 m a její katastr zasahuje do povodí řeky Moravy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy je v zemských deskách zapsán Beneš z Vildenberka jako majitel poloviny obce.

Dlouhomilov

Území v lokalitě, kde se dnes Dlouhomilov nachází, bylo osídleno již nejméně 3000 let př.n.l.. Svědčí o tom např. místní nález kamenné sekyrky z mladší doby kamenné. V písemných pramenech jsou však první zmínky o  obci až z roku 1356.

Rejchartice

První zmínka o vesnici s názvem Richardi villa je z r. 1350. 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586