Města a obce regionu

Chromeč

Obec Chromeč (německy Krumpischse nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji.

Jakubovice

Jméno obec získala od nějakého Jakuba. Prvně je zmíněna roku 1335 a o několik let později je zde uváděna fara a kostel. 
Leží v poměrně značné nadm. výšce 495 m uprostřed kopců patřících k Branenské vrchovině, východně od silnice z Bušína na sever k Janoušovu. Jakubovice jsou též spojeny s hlavní silnicí ze Šumperka do Červené Vody. Je to poměrně odlehlý a málo úrodný kraj.

Hoštejn

Obec Hoštejn je známá hlavně těm, kteří cestují vlaky po hlavní trati z Prahy do Ostravy a mezi Českou Třebovou a Zábřehem se jim na levém břehu Moravské Sázavy za nádražím a pilou objeví malebný obraz na stráních rozložené vesnice s kostelem a s vysokým holým kopcem vedle, na jehož vrcholu se tyčí jehlan památníku dokončení stavby zdejší železnice v roce 1845.

Janoušov

Leží ve střední nadm. výšce 555 m a je dostupná ze silnice Šumperk - Červená Voda za Bušínem odbočkou vpravo, která za Janoušovem přechází v lesní cestu, po níž lze sejít do Moravského Karlova a Červené Vody. 

Jindřichov

Obec Jindřichov u Šumperka byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c.k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto roce začala budovat v místech vodního mlýna.   

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586