Města a obce regionu

Hanušovice

Původní ves Hanušovice se rozkládala zhruba v délce 6 km a táhla se od soutoku řeky Moravy a Branné k severu údolím potoka směrem k Habarticím. V roce 1920 byla s Hanušovicemi sloučena dotud samostatná obec Holba, situovaná jižně od starých Hanušovic po obou stranách řeky Moravy. 

Střední nadmořská výška Hanušovic je 400 m.

Kosov

Rozkládá se v poměrně značné nadm. výšce 404 m v kopcích Zábřežské vrchoviny. Domy jsou seskupeny kolem původní rychty a při silnici, která vede ze Zábřeha na západ do Hoštejna. 

Krchleby

V historických pramenech jsou Krchleby uváděny již r. 1273 u biskupské Mohelnice.

Lesnice

Lesnice se připomíná v historických pramenech r.1348. Leží asi 5km východně od Zábřeha, v nadm. výšce 274 m, kde se rovina východně od řeky Moravy zvedá poměrně prudce do kopců západního okraje Úsovské vrchoviny.

Leština

Jméno Leština je odvozováno od "místa s lískovými keři", tj. leščiny. Poloha obce byla dobře zvolena, neboť spojovala výhodu úrodných rolí ve střední nadmořské výšce s výhodou dobré komunikační polohy na cestách od Zábřeha k Úsovu, opačným směrem k Lesnici a dále na sever do jesenického podhůří. Obec leží rovněž na významném přechodu přes řeku Moravu. 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586