Města a obce regionu

Bludov

Bludov, který se poprvé nepřímo připomíná v historických pramenech k r. 1200, je situován asi 4 km jihozápadně od města Šumperk v nejsevernější části Hornomoravského úvalu.

GPS: 49°56'39.000''N, 16°55'32.000'' E Mapa

Bohdíkov

Něm.Böhmisch Märzdorf. Název vznikl od osobního jména Bohdík. V roce 1960 se staly částmi Bohdíkova sousední vesnice Komňátka a Raškov. Obec je rozložena na levém břehu Moravy. Vede zde železniční trať a silnice z Rudy nad Moravou do Hanušovic. V jižní části katastru na hranicích s Hosticemi je na pravém břehu Moravy situována osada Alojzov. V obci je památkově chráněn barokní farní kostel sv. Petra a Pavla. V místech hospody zvané Zámeček stála tvrz, má renesanční jádro a později byla barokizována.

GPS: 50°0'34.000''N, 16°54'18.000''E Mapa

Bohuslavice

Obec Bohuslavice se rozkládá v podhůří Jeseníků, ale je již součástí severní Hané. Leží na levém břehu řeky Moravy pod jejím soutokem s Moravskou Sázavou, mezi městy Mohelnicí a Zábřehem. Katastr obce o výměře 397 ha leží téměř na rovině v nadmořské výšce 258 - 260 m. V katastru se téměř nevyskytují lesy, půda je převážně orná, velkou část tvoří louky v inundačním území za ochrannými hrázemi. Původně zde bývaly lužní lesy, které však byly z důvodu vytváření zemědělské půdy postupně vykáceny.
Obec leží na vydatných ložiskách štěrkopísků a zvláštní pozornost zasluhují vydatné podzemní zdroje velice kvalitní pitné vody. Toto prameniště bylo vybráno jako hlavní zdroj vody pro Vodovod Pomoraví.

GPS: 49°49'33.000''N, 16°56'27.000''E Mapa

Bohutín

Obec Bohutín je jednou z malých obcí rozsáhlého Šumperského okresu, ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Úředně stanovená nadmořská výška obce je 320 m n.m. (284-445), vlastní katastr je velmi rozmanitý: z téměř ideální roviny u toku Moravy se prudce zvedá na východ ke Zbové (445 m n.m.) a na sever na Burdovu horu (498 m n.m.). Bohutínský katastr o rozloze 226 hektarů je na ji-hu a západě lemován řekou Moravou, jejímž údo-lím vede železniční trať ze Šumperka a Bludova do Hanušovic. K severu a východu se terén zvedá a Burdovou horou dosahuje výšky téměř 500 m. Přes Bohutín, který má střední nadmořskou výšku 316 m, vede silnice z Klášterce do Bludova.

GPS: 49°57'13.000''N, 16°52'52.000''E Mapa

Branná

Obec leží v okrese Šumperk ve výšce 633 m n. m., 30 km od centra okresu - Šumperka, v tzv. Hanušovické vrchovině. O významu Branné v historii regionu svědčí i zde dochované zbytky gotického hradu, renesanční zámek, fojtství a kostel sv. Michala. V současné době má obec necelých 400 obyvatel a svým návštěvníkům může díky svému malebnému okolí nabídnout ideální podmínky pro rekreaci a pobyt v přírodě.

GPS: 50°9'3.000''N, 17°0'39.000''E Mapa

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586