Leština

Východní části obce protéká od Lesnice k Vitošovu mlýnské rameno Moravy. Původní zástavba směřovala v kolmém směru na tyto vodoteče a tvořila ulicovku s poněkud protáhlou a širší návsí, kudy dnes prochází silnice od Zábřeha; ta se ve východní části obce větví jednak na jih k Hrabové a dále k Úsovu, jednak na sever k Lesnici. Dnes je Leština výstavnou obcí, což odpovídá i zdejší zednické tradici. Prostory kolem silničních os jsou vyplněny řadou rodinných domků. Většina katastru o rozloze 526 hektarů leží v rovině, jeho západní část směrem k Zábřehu sahá až po hlavní tok Moravy, kdežto na východě se spíš dotýká svahů Trliny (527 m, přírodní rezervace) a dalších kopců Úsovské vrchoviny.

http://www.ou-lestina.cz/

Ostatní články v kategorii Města a obce regionu

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586