Klopina

Klopina (jednotné číslo, i když v místě a okolí se používá množného čísla, např. v Klopinách) má jméno, jehož původ je nejasný, domněnka o spojení s hornickou klopačkou či klepačkou je těžko přijatelná. V roce 1960 k ní byla připojena obec Veleboř, čímž se původní katastr o výměře 518 hektarů rozšířil na 1293 hektary a obě obce měly v roce 1991 583 obyvatel a 142 domy. Pečetní znamení obce tvořilo kolmo postavené krojidlo a radlice. 
Klopina se rozkládá v mělkém údolí potoka Okenice (jinak Doubravky) a má střední nadmořskou výšku 306 m. Až do nedávné doby se stavebně dělila na dolní konec kolem křižovatky, kde silnice od Úsova odbočuje k Pískovu, a na horní konec při silnici směrem k Veleboři.

www.klopina.cz

Ostatní články v kategorii Města a obce regionu

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586