Kam za sportem

Fit Klub Mami

Fit klub mami nabízí cvičení pro všechny věkové kategorie, je zaměřen především na ženy a na maminky s jejich ratolestmi - součástí fit klubu je hlídání dětí.

 

Jóga centrum

Centrum jógy v Šumperku nabízí hodiny jógy, pilates, zdravotní a dalších cvičení pro všechny věkové kategorie. Vybírat můžete z kurzů jóga pro děti (od 2 let, 6-12 let), jóga pro maminky s dětmi, těhotné, jóga pro zdravá záda, manažery až po důchodce.

SVČ Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
DORIS Šumperk. Hlavní náplní SVČ je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 170 zájmových útvarech - kroužcích. Např.  tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd. Pořádáme akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Dále sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy.

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586