Kam za kulturou

Dům kultury Hanušovice

Primární firma  poskytující technické a administrativní služby městu Hanušovice. Volné kapacity pak nabízí občanům a firmám nejen z Hanušovic, ale i ve všech oblastech naší činnosti.Více se dovzíte na webu.

 

 

Farní muzeum Zábřeh

Expozice: Depositum Liturgiae - liturgické předměty z období po Tridentském koncilu používané ve farním chrámu, paramenta, korouhve aj. Historie farního chrámu a farnosti. Poklad 1200 mincí nalezených při opravě lavic. Zvony a vývoj technického příslušenství.

Kino Mír Hanušovice

Objednávky vstupenek: v IC Hanušovice, Hlavní 137, tel. 583 285 615

Muzeum Mohelnice

Historie budovy dnešního muzea sahá hluboko do středověku. Již ve 2. polovině 13.století si zde zřídil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka opevněné sídlo. Počátkem 16. století byla budova rekonstruována a vyzdobena zajímavými freskami. Jedna z nich je dochována v nynější obřadní síni. 

Sbor církve adventistů sedmého dne Šumperk

Sbor křesťanů. Víra pocházející z bible

 

 

 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586