Kam za kulturou

Kino Retro

  • Denně 16:00 - 20:00

  • Vždy nejméně hodinu před začátkem každého představení

Muzeum tvarůžků - A.W. spol. s r.o.

Výroba tvarůžků, v Čechách nazývaných syrečky, je historicky doložena více jak 500 let. 
Pravé olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem, jehož název je zapsán mezinárodně chráněným označením původu. 
Firma A.W. v Lošticích, která nese ve svém názvu iniciály zakladatele firmy, pana Aloise Wesselse, vyrábí tvarůžky již od roku 1876. 
Ročně se ve společnosti A.W. vyrobí asi 2 000 t tvarůžků. 

Muzeum v Zábřehu

Dům Pod podloubím, ve kterém sídlí zábřežské muzeum, patří k nejvýznamnějším dokladům stavebního vývoje městské architektury a patří k nejstarobylejším domům ve městě. V době, kdy většina českých muzeí již měla položeny své základy, bylo založeno zábřežské muzeum. Ustavující valná hromada Krajinského muzejního spolku se konala 14. února 1932. Základem sbírkového fondu se stal soubor památek převzatých z českého gymnázia, soukromá sbírka Leopolda Falze a z mohelnického muzea byly vráceny předměty zapůjčené počátkem dvacátých let, kdy proběhl první pokus o založení muzea v Zábřehu.

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Památník vynikajícího českého malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara se nachází v domku, který si zde nechal postavit a vybavit podle svých návrhů. Se svou rodinou tu každoročně pobýval po celé léto. Nyní jsou tu soustředěna jeho umělecká díla, knihy s ilustracemi, bohatá dokumentace o umělcově životě, původní nábytek z vybavení ateliéru i Kašparovy bohaté etnografické sbírky. 

Vojenské muzeum Staré Město

Vojenské muzeum bylo otevřeno 1. listopadu 2008 v budově č. 11 v areálu bývalých vojenských kasáren ve Starém Městě pod Sněžníkem. V současnosti zde návštěvníci mohou shlédnout dvě expozice věnované historii československého stálého opevnění z let 1935 až 1938 a československé armády. Do budoucna je naplánováno rozšířit muzeum o další expozice se související tematikou.

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586