Horní Studénky

Obec byla v roce 1985 sloučena se Štíty, avšak již v roce 1990 se opět osamostatnila. Pečetním znamením byla radlice provázená čtyřmi hvězdičkami. 
Vesnice je rozmístěna v údolí a na stráních vysoko položené úžlabiny (od 460 po 590 m), uprostřed kopcovitého terénu Zábřežské vrchoviny mezi údolím horního toku Moravy a Březné. Osu vesnice (střední nadmořská výška 515 m) tvoří silnice ze Štítů do Klášterce a dále k Šumperku - a zejména pak od ní odbočující silniční spoj na jih směrem k Zábřehu. Katastr má rozlohu 723 hektary.

http://www.hornistudenky.cz/

Ostatní články v kategorii Města a obce regionu

Fotogalerie

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586