Zbytky hradeb Šumperk

Zbytky městských hradeb najdete poblíž ulice Starobranské. Ostatní byly pobořeny v druhé polovině 19. století.

Počátkem 16.století se dostalo město do majetku panovnického rodu Žerotínů, kteří ho učinili svým dědičným sídlem.

Petr ze Žerotína dal město obehnat mohutnými kamennými hradbami, podnes zčásti zachovalými (ulice Starobranská).
Domy vnitřního města byly již většinou kamenné nebo zděné z cihel, ulice byly vydlážděny, město mělo vlastní vodovod a kanalizaci.

V roce 1850 se hospodářský rozmach města projevil i v jeho výstavbě na které se podílela řada vídeňských architektů (bratří Drexlerové, T.von Hansen, K. Mayreder).

Právě kvůli hospodářskému rozmachu byly již v roce 1850 odstraněny městské příkopy pod hradbami a vzápětí došlo i k postupnému bourání městských hradeb, z nichž zůstaly jen skrovné zbytky. V roce 1860 byly zbořeny i městské brány.

Zpět na seznam fotogalerií
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586