Kostel sv. Jana Křtitele Šumperk

Děkanský gotický chrám z konce 15. století, přestavěný po požáru v roce 1669. Další úpravy proběhly v 18. století a dnes jsou zde pořádány každodenní bohoslužby a jednou za dva roky mezinárodní festivaly duchovní hudby.

Kousek od radnice, v samém srdci města Šumperk najdete stavbu z konce 15.století (gotické jádro možná ze 13. století), výrazně upravenou po požáru, který město postihl v roce 1669. Jedná se o gotický chrám sv. Jana Křtitel

Nejstarší dochovanou historickou památkou Šumperka je středověká čtyřhranná věž s hodinami, přístupná točitým kamenným schodištěm. Ve věži jsou zavěšeny dva 150 kg těžké zvony zasvěcené sv. Antonínovi a sv. Janu Křtiteli. Objekt je památkově chráněn.
Současná podoba z 18. století

Po několika rekonstrukcích a přístavbách získal kostel v 18. století současnou podobu (úpravy však příliš nezměnily podobu ze 17. století) a jeho půdorys tvoří latinský kříž. Za povšimnutí stojí okna vyzdobená mozaikami a také klasicistní oltáře v bočních kaplích. V kostele v rokokovém sarkofágu jsou uloženy ostatky patrona města sv. Teodora, přivezené z Říma v roce 1760.

Pro milovníky hudby jsou zde pravidelně v dvouletých intervalech pořádány festivaly duchovní hudby, na které se sjíždějí sbory z celé České republiky i ze zahraničí.

Bohoslužby se v kostele konají každý den.
Fara u kostela

Původní fara byla v domě naproti a žil v ní i děkan Lautner, jedna z nejstatečnějších postav čarodějnických procesů v 17. století. Lautner byl několik let vězněn na Mírově a 18. září 1685 v Mohelnici upálen. Pamětní deska mu byla odhalena v roce 2000.

Zpět na seznam fotogalerií
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586