Důležité kontakty ve městě

Obvodní oddělení Policie ČR Šumperk
Havlíčkova 10
787 01  Šumperk
tel.: 974 779 651 (158)

Městská policie Šumperk
Jesenická 31
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 000 (156)

Nemocnice Šumperk
Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
tel.: 583 331 111

Zdravotnická záchranná služba Šumperk

Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
tel.: 583 310 734 (155)

Hasičský záchranný sbor Šumperk
Nemocniční 265/7
787 01 Šumperk
tel.:950 785 011 (150)

Pošta Šumperk

Gen. Svobody 100/13
787 01  Šumperk
tel.: 583 363 203

Vlakové nádraží  Šumperk
Jesenická 4
787 01  Šumperk
tel.: 972 747 416, 972 111 111

Autobusové nádraží  Šumperk
Jesenická 19
787 01  Šumperk
tel.: 597 827 330, 597 827 321

TAXI  Šumperk
tel.: 800 100 135, 800 100 504, 

 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586