Čarodějnická cyklotrasa

Ještě než si otevřete soubor s popisem čarodějnických cyklotras, poohlédneme se do historie čarodějnických procesů na Šumpersku.

Jednou z nejsmutnějších kapitol v dějinách severní Moravy tvoří čarodějnické inkviziční procesy druhé poloviny 17.století, jejichž protikladnými postavami byly na jedné straně hrabivý, bezohledný a lstivý inkvizitor František Jindřich Boblig, na druhé pak vzdělaný a statečný šumperský farář a děkan Kryštof Alois Lautner, světlý zjev v oné době "temna", kdy hloupá pověra byla povýšena na zločin, obludné nesmysly na skutečnost a touha po majetku a moci "jedoucí přes mrtvoly" se stala hybnou pákou při rozpoutání orgií zla a krutosti.
Inkviziční tribunál tvořený panskými úředníky v čele s hejtmanem, byli poslušným nástrojem, ovládaným podílnictvím na kořisti a strachem ze samotného Bobliga. Jehož úkolem nebylo obviněnému vinu dokázat, ale mučením vynutit přiznání. Mučícími nástroji byly - palečnice, španělské boty, skřipce a rozpálená železa ovládána popravčím mistrem Jakubem Hayem, zvaným „Jokl".
Losinský zámek byl místem věznění, výslechu a mučení několika desítek nevinných lidí obviněných z čarodějnictví. 38 z nich bylo v letech 1679 - 1686 odsouzeno a popraveno. Pocházeli z 11 obcí, 3 žerotínských panství - losinského, vízmberského a třemešského. Do roku 1696 tomuto strašlivému řádění padlo za oběť 52 žen a mužů ze Šumperka a dnešního Nového Malína.

Závěrem je nutno se zmínit o celkovém počtu osob, které se staly obětmi honu ne čarodějnice. Přesnější údaje se patrně nepodaří už nikdy zjistit, avšak podle nejstřízlivějších odhadů zemřelo v plamenech více než 250 lidí.

Ostatní články v kategorii Tipy pro volný čas
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586