Aktuality

Zbytek programu kina Oko na Listopad (od 21.)

Program promitání filmů v kinu Oko

Divoká krása Jeseníků

 Divokou krásu Jeseníků můžete obdivovat na nevšedních fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu a z archivu Společnosti přátel Jeseníků, jež dokumentují jesenickou přírodu: např. na vzorcích hornin, dermoplastických preparátech ptáků a savců.

Přednáška Houby tajomné, užitočné a chránené

Ing. Kristína Urbanová ze Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši ve své přednášce představí říši hub a její rozdělení z různých úhlů pohledu.

Vánoční tradice a zvyky v Evropě

Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a zvyky nabízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku. 

Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586