Přednáška - Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví archeologických nálezů

Přednáška archeologa Mgr. Jakuba Halamy, Ph.D., se bude zabývat stopami osídlení našeho regionu v době římské (1. - 4. století n. l.) v kontextu známých historických událostí – zejména tzv. markomanských válek, které římská říše vedla v době vlády císaře Marka Aurelia s germánskými kmeny sídlícími na území dnešní Moravy a Slovenska.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

Zpět na seznam aktualit
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586