HASIČI - HISTORIE A SOUČASNOST HASIČSKÉHO SBORU V MOHELNICI

První část výstavy se bude věnovat počátkům mohelnického hasičského sboru, které sahají do roku 1875, kdy byl ve městě založen německý sbor dobrovolných hasičů. Ten v  Mohelnici působil do roku 1945. Druhá část výstavy bude zaměřena na fungování dvou hasičských sborů, založených v poválečném období. Byl to jednak Sbor dobrovolných hasičů Mohelnice, založený v roce 1945, vedle něj závodní sbor n. p. MEZ Mohelnice (později s. p. MEZ Mohelnice), jehož počátky sahají do roku 1949, ve kterém od roku 1963 působili vedle dobrovolných hasičů i hasiči profesionální. Na místě závodního sboru fungoval v letech 1996 – 2000 Hasičský záchranný sbor podniku Siemens Elektromotory a v letech 2000 – 2004 firma Hasiči Mohelnice s.r.o. Třetí část výstavy představí současnost mohelnických hasičů. Mohelničtí hasiči (Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mohelnice) jsou dnes poloprofesionální jednotkou, jejímž zřizovatelem je město Mohelnice. Navazují na oba poválečné hasičské sbory – městský i podnikový, odkazují se ale i na založení prvního mohelnického hasičského sboru v roce 1875. Výstava bude prezentovat dokumenty, fotografie i trojrozměrné předměty, z nichž některé budou zapůjčeny mohelnickým hasičským sborem. V rámci představení historie a současnosti mohelnických hasičů bude mj. věnována pozornost i bývalé hasičské zbrojnici v centru města či hasičské technice.


Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Muzeum Mohelnice

Mohelnice

poznámka:
Otevírací doba: 

úterý – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Zpět na seznam aktualit
Kontaktní údaje
Tel.: +420 731 571 586